Arbeidsmobiliteit (Employ Mobility)

Aligning Human Capital to Business Success

Advias adviseert over coaching, werk naar werk, mediation en outplacement en reïntegratie, kortom arbeidsmobiliteit.
empowerOnder begeleiding van een mentor of coach het beste uit jezelf te halen. Het doel hiervan is dat je realiseert waarom bepaalde handelingen en technieken nodig zijn om zo het beste uit jezelf te behalen.
empowerHet oplossen van arbeidsgerelateerde- en zakelijke conflicten. Conflicten hebben veelal een negatieve uitwerking zowel voor een werkgever als een werknemer. Het oplossen daarvan is altijd een goede investering. Door gebruik te maken van mediation zijn oplossingen van conflicten relatievriendelijker en beheersbaar. Conflicten kunnen op een verantwoorde en respectvolle wijze worden opgelost zonder eventuele tussenkomst van de rechter. Het is verstandig om bij conflicten te beoordelen of mediation mogelijk is.

empowerAls werkgever en werknemer door welke reden dan ook besluiten niet meer verder te willen of kunnen, dan kan outplacement een oplossing bieden. Dit kan het geval zijn bij reorganisatie, onoverbrugbare meningsverschillen of bij veranderde functie-eisen waaraan de medewerker niet meer kan voldoen. Outplacement vraagt een behoorlijke mate van zelfwerkzaamheid om met ondersteuning, begeleiding en advies van een adviseur die over een gedegen kennis van de arbeidsmarkt beschikt een nieuwe werkkring te verwerven.

empowerIedere werknemer is wel eens ziek. Vaak is dit niet langer week. In sommige gevallen kan dit langer duren. Dit kan zijn door bijvoorbeeld burn-out, rsi, een ernstige ziekte of een zwaar ongeluk. Hierdoor is een werknemer voor een langere periode niet in staat om te werken. Om te voorkomen dat je als langdurig zieke verdwijnt uit het arbeidsproces en eventueel terecht komt in de WIA, zijn er door de overheid maatregelen genomen. Het doel van deze maatregelen is dat een werknemer zo snel mogelijk terugkeert in het arbeidsproces. Daarnaast kan een werknemer ook worden ontslagen of door een reorganisatie/faillissement van het bedrijf zijn baan verliezen. De werknemer wordt dan (ontslag)werkeloos. Als voldaan wordt aan criteria van uitkeringsinstellingen heeft de (ontslag)werkloze de mogelijkheid onder begeleiding en ondersteuning terug te keren naar het arbeidsproces.